Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan ve özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.

 

Nasıl Fark Edilirler?

•Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.

•Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler.

•İlgileri kısa sürelidir.

•Yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler.

•Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar.

•Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir.

•Genelleme yapamazlar.

•Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler.

•Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır.

•Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar, bellekleri zayıftır.

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

•Sözcük dağarcıkları zayıftır.

•Konuşmaları akıcı değildir.

•Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler.

•Duygu ve düşüncelerini ifade edemezler.

•Kendilerine güvenleri azdır.

•Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

•Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.

•Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.

•Geç ve güç dostluk kurarlar.

•Sorumluluk almaktan kaçınırlar.

•Kendi kendilerine bir işe başlama ve devam etme arzusu duymazlar.

•Kendilerinden küçükler ile oynamayı tercih ederler.

•Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır.

•Sosyal ilişkilerde bencildirler.

•Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır.

•Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabi olmak eğilimindedirler.

•Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.