2.4.Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilirler?

•Okuma hızı ve niteliği açısından yaşıtlarından geridirler.

•Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemezler.

•Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanırlar.

•Okuduklarını anlamakta zorlanırlar.

•Okurken harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

•Yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazarlar ya da karıştırırlar, (b-d, d-t, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9,12-21)

•Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

•Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazarlar(ka lem gibi).

•Tahtadaki yazıyı defterlerine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterlerine yazarken zorlanırlar.

•Yazıları okunaksız ve çirkindir.

•Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çekerler.

•İmla ve noktalama hataları yaparlar.

•Dört işlemi yaparken yavaştırlar. Parmak sayarak işlem yapmaya çalışırlar.

•Problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler.

•Çarpım tablosunu ve bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanırlar.

•Ev ödevlerini almaz ya da eksik alırlar.

•Çantaları, eşyaları ve giysileri dağınıktır.

•Defter ve kitaplarını kötü kullanırlar.

•Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybederler.

•Yazarken sayfayı düzenli kullanamazlar, gereksiz satır atlar, boşluk bırakırlar.

•Zamanı ayarlamakta güçlük çekerler.

•Yönlerini bulmakta zorlanırlar, yön kavramlarını karıştırırlar.

•Saati öğrenmekte zorlanırlar.

•Gün, ay, yıl, mevsimler ve alfabenin sırasını karıştırırlar.

•Dinledikleri, okudukları bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu hatırlamazlar.

•Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilirler.

•Konuşurken düzgün cümle kuramazlar, takılırlar.

•Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemezler(r, ş, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söylerler).

•Soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler.

•Kaba motor becerilerinde, ip atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdırlar.

•Sakardırlar, sık sık düşer ve yaralanırlar. İstemeden bir şeyleri kırarlar.

İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çekerler.