2.1.Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan ve özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.

 

Nasıl Fark Edilirler?

•Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.

•Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler.

•İlgileri kısa sürelidir.

•Yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler.

•Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar.

•Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir.

•Genelleme yapamazlar.

•Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler.

•Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır.

•Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar, bellekleri zayıftır.

 

2.2.Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

•Sözcük dağarcıkları zayıftır.

•Konuşmaları akıcı değildir.

•Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler.

•Duygu ve düşüncelerini ifade edemezler.

•Kendilerine güvenleri azdır.

•Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

•Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.

•Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.

•Geç ve güç dostluk kurarlar.

•Sorumluluk almaktan kaçınırlar.

•Kendi kendilerine bir işe başlama ve devam etme arzusu duymazlar.

•Kendilerinden küçükler ile oynamayı tercih ederler.

•Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır.

•Sosyal ilişkilerde bencildirler.

•Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır.

•Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabi olmak eğilimindedirler.

•Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.

 

2.3.Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler

Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet, sinir sistemi ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilirler?

•Bağımsız hareket edebilme becerileri, devinimsel koordinasyonları sınırlıdır.

•Hareketten çekinir, pasif kalmayı tercih ederler.

•Sıklıkla yorgunluktan şikâyet ederler.

•Denge bozuklukları görülür.

•Özel yürüyüş tarzları vardır.

•Kol, bacak ve eklem ağrılarından şikâyet ederler.

 

2.4.Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilirler?

•Okuma hızı ve niteliği açısından yaşıtlarından geridirler.

•Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemezler.

•Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanırlar.

•Okuduklarını anlamakta zorlanırlar.

•Okurken harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

•Yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazarlar ya da karıştırırlar, (b-d, d-t, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9,12-21)

•Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

•Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazarlar(ka lem gibi).

•Tahtadaki yazıyı defterlerine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterlerine yazarken zorlanırlar.

•Yazıları okunaksız ve çirkindir.

•Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çekerler.

•İmla ve noktalama hataları yaparlar.

•Dört işlemi yaparken yavaştırlar. Parmak sayarak işlem yapmaya çalışırlar.

•Problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler.

•Çarpım tablosunu ve bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanırlar.

•Ev ödevlerini almaz ya da eksik alırlar.

•Çantaları, eşyaları ve giysileri dağınıktır.

•Defter ve kitaplarını kötü kullanırlar.

•Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybederler.

•Yazarken sayfayı düzenli kullanamazlar, gereksiz satır atlar, boşluk bırakırlar.

•Zamanı ayarlamakta güçlük çekerler.

•Yönlerini bulmakta zorlanırlar, yön kavramlarını karıştırırlar.

•Saati öğrenmekte zorlanırlar.

•Gün, ay, yıl, mevsimler ve alfabenin sırasını karıştırırlar.

•Dinledikleri, okudukları bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu hatırlamazlar.

•Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilirler.

•Konuşurken düzgün cümle kuramazlar, takılırlar.

•Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemezler(r, ş, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söylerler).

•Soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler.

•Kaba motor becerilerinde, ip atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdırlar.

•Sakardırlar, sık sık düşer ve yaralanırlar. İstemeden bir şeyleri kırarlar.

İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çekerler.